kontakt z kancelarią 

Telefon: +48 503 161 341 

 Adres e-mail: michal.dymek@onet.pl

Kancelaria Radcy Prawnego  obejmuje swoją usługą zarówno kompleksową obsługę pracodawców jaki i pracowników.

Pracodawcy:  

- przygotowywanie  dokumentacji z zakresu prawa pracy: umów o pracę, wypowiedzeń, umów o zakazie konkurencji,
- opracowanie wewnętrznych źródeł prawa pracy: projektów układów zbiorowych pracy, projektów regulaminów pracy, regulaminów wynagradzania,regulaminów zakładowego funduszu świadczeń socjalnych,
- reprezentacja pracodawców w sporach ze stosunku pracy przed sądami powszechnymi,  
- uczestnictwo w negocjacjach z pracownikami, związkami zawodowymi,
- sporządzanie opinii prawnych,
- opracowywanie procedury antymobbingowej,
- opracowywanie procedur zwolnień grupowych.

Pracownicy:

- udzielanie porad prawnych,
- sporządzanie porad prawnych,
- reprezentacja pracowników  w sporach ze stosunku pracy przed sądami powszechnymi w tym między innymi sprawami dotyczącymi rozwiązania umowy o pracę, wypowiedzeń jej warunków, zapłatę wynagrodzenia, wynagrodzenia za prace w godzinach nadliczbowych, odprawę,
- reprezentacja pracowników  występujących z roszczeniami opartymi o mobbing i dyskryminację. 

Design by: www.diablodesign.eu