kontakt z kancelarią 

Telefon: +48 503 161 341 

 Adres e-mail: michal.dymek@onet.pl

Kancelaria Radcy Prawnego prowadzi kompleksową obsługę podmiotów gospodarczych.
Zakres usług obejmuje m.in. :

- przygotowywanie projektów umów spółek oraz rejestrację w Krajowym Rejestrze Sądowym,
- dokonywanie zmian umowy spółki lub statutu,
- dokonywanie zmian osobowych w organach spółek,
- przekształcanie, łączenie, podział i likwidacja spółek prawa handlowego,
- świadczenie pomocy prawnej przy realizacji roszczeń wynikających z zawartych umów,
- reprezentacja przed Sądami i urzędami,
- uczestnictwo w negocjacjach przy zawieraniu umów,
- obsługa organów spółek.

Windykacja

Kancelaria Radcy Prawnego Michał Dymek współpracuje z innymi kancelariami radcowskimi  z Bydgoszczy oraz z komornikami i notariuszami, co umożliwia szybsze, sprawniejsze i skuteczniejsze  przeprowadzenie egzekucji należności.
Windykacja należności obejmuje m. in. reprezentację w postępowaniu sądowym, w tym także  postępowaniu upominawczym, postępowaniu nakazowym  oraz postępowaniu egzekucyjnym.
Radca Prawny Michał Dymek reprezentuje również dłużników w wyżej wymienionych sprawach.

Design by: www.diablodesign.eu