kontakt z kancelarią 

Telefon: +48 503 161 341 

 Adres e-mail: michal.dymek@onet.pl

Radca prawny Michał Dymek jest absolwentem Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu. Mecenas Michał Dymek odbył aplikację  radcowską w latach 2012 – 2015 pod kierunkiem patrona Pana Profesora Bartosza Rakoczy. W trakcie odbywania aplikacji Mecenas Michał Dymek zdobył bogate doświadczenie zawodowe współpracując z Kancelariami w Bydgoszczy i Inowrocławiu. Odbytą aplikację uwieńczył wpisem na listę radców prawnych  Okręgowej Izby Radców Prawnych w Bydgoszczy w  2012 roku (numer wpisu Bd-1295 ). Przedmiotem   zainteresowania  jak i praktyki zawodowej  Mecenasa Michał Dymka  jest  prawo pracy i ubezpieczeń społecznych,prawo rodzinne, windykacja należności, prawo spółek handlowych. Od lipca 2019 roku prowadzi wspólnie Kancelarię LMD z siedzibą w Bydgoszczy przy ulicy Stefana Batorego 4/4. - www.kancelarialm.plRadca  prawny Michał Dymek współpracuje od 2015 roku z Wyższą Szkoła Bankową w Toruniu Wydziałem Finansów i Zarządzania w Bydgoszczy, na której to uczelni wykłada takie przedmioty jak podstawy prawa z elementami prawa cywilnego, prawo pracy i ubezpieczeń społecznych, prawo urzędnicze itp.
Mecenas Michał Dymek jest autorem publikacji takich jak  „Dopuszczalność drogi sądowej w sprawach dochodzenia szkody na mocy ustawy z dnia 11 marca 2008 roku o ochronie zwierząt oraz zwalczaniu chorób zakaźnych u zwierząt” oraz „Odpowiedzialność cywilna lekarza weterynarii w prawie polskim.

Działalność Kancelarii obejmuje obsługę podmiotów gospodarczych ze szczególnym uwzględnieniem spraw z zakresu prawa pracy jak windykacji należności.

Design by: www.diablodesign.eu