kontakt z kancelarią 

Telefon: +48 503 161 341 

 Adres e-mail: michal.dymek@onet.pl

Kancelaria specjalizuje się w prawie prawie pracy i ubezpieczeń społecznych oraz prawie gospodarczym.
Zakres świadczonej pomocy prawnej obejmuje  w szczególności:

Klienci indywidualni:

- udzielanie porad prawnych,
- przygotowywanie projektów pism, wniosków, pozwów,
- przygotowywania projektów umów oraz negocjowanie ich warunków,
- zastępstwo procesowe we wszelkich sporach sądowych przed sądami powszechnymi i administracyjnymi, Sądem Najwyższym,
- reprezentacja w postępowaniu zabezpieczającym i egzekucyjnym,  

Przedsiębiorstwa i osoby prowadzące działalność gospodarczą

- udzielanie porad prawnych,
- sporządzanie  opinii prawnych,
- przygotowywania projektów umów oraz negocjowanie ich warunków,  
- przygotowywanie projektów pism, wniosków, pozwów oraz zastępstwo procesowe we wszelkich sporach sądowych przed sądami - powszechnymi i administracyjnymi Sądem Najwyższym.
- reprezentacja w postępowaniach zabezpieczającym i egzekucyjnym,
- sporządzanie aktów tworzących podmioty gospodarcze,
- prowadzenie postępowań w zakresie rejestracji spółek prawa handlowego,
- sporządzanie aktów wewnętrznych m.in. układów zbiorowych pracy,  regulaminów pracy, wynagradzania, zakładowego funduszu świadczeń socjalnych , procedur antymobbingowych itp.,
- windykacja należności.

Design by: www.diablodesign.eu