Radca prawny Michał Dymek jest absolwentem Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu. Mecenas Michał Dymek odbył aplikację radcowską w latach 2012 – 2015 pod kierunkiem patrona Pana Profesora Bartosza Rakoczy. W trakcie odbywania aplikacji Mecenas Michał Dymek zdobył bogate doświadczenie zawodowe współpracując z Kancelariami w Bydgoszczy i Inowrocławiu. Odbytą aplikację uwieńczył wpisem na listę radców prawnych Okręgowej Izby Radców Prawnych w Bydgoszczy w 2012 roku (numer wpisu Bd-1295 ). Przedmiotem zainteresowania jak i praktyki zawodowej Mecenasa Michał Dymka jest prawo pracy i ubezpieczeń społecznych,prawo rodzinne, windykacja należności, prawo spółek handlowych. Od lipca 2019 roku prowadzi wspólnie Kancelarię LMD z siedzibą w Bydgoszczy przy ulicy Stefana Batorego 4/4. – www.kancelarialm.pl
Radca prawny Michał Dymek współpracuje od 2015 roku z Wyższą Szkoła Bankową w Toruniu Wydziałem Finansów i Zarządzania w Bydgoszczy, na której to uczelni wykłada takie przedmioty jak podstawy prawa z elementami prawa cywilnego, prawo pracy i ubezpieczeń społecznych, prawo urzędnicze itp. Mecenas Michał Dymek jest autorem publikacji takich jak „Dopuszczalność drogi sądowej w sprawach dochodzenia szkody na mocy ustawy z dnia 11 marca 2008 roku o ochronie zwierząt oraz zwalczaniu chorób zakaźnych u zwierząt” oraz „Odpowiedzialność cywilna lekarza weterynarii w prawie polskim.
Działalność Kancelarii obejmuje obsługę podmiotów gospodarczych ze szczególnym uwzględnieniem spraw z zakresu prawa pracy jak windykacji należności.