Kancelaria specjalizuje się w prawie prawie pracy i ubezpieczeń społecznych oraz prawie gospodarczym.
Zakres świadczonej pomocy prawnej obejmuje w szczególności:
Klienci indywidualni:
Przedsiębiorstwa i osoby prowadzące działalność gospodarczą: