PRAWO PRACY I UBEZPIECZEŃ
Kancelaria Radcy Prawnego obejmuje swoją usługą zarówno kompleksową obsługę pracodawców jaki i pracowników.
Pracodawcy:

Pracownicy:

Prawo gospodarcze i windykacja
Kancelaria Radcy Prawnego prowadzi kompleksową obsługę podmiotów gospodarczych.
Zakres usług obejmuje m.in. :
Windykacja:

Kancelaria Radcy Prawnego Michał Dymek współpracuje z innymi kancelariami radcowskimi z Bydgoszczy oraz z komornikami i notariuszami, co umożliwia szybsze, sprawniejsze i skuteczniejsze przeprowadzenie egzekucji należności.
Windykacja należności obejmuje m. in. reprezentację w postępowaniu sądowym, w tym także postępowaniu upominawczym, postępowaniu nakazowym oraz postępowaniu egzekucyjnym.
Radca Prawny Michał Dymek reprezentuje również dłużników w wyżej wymienionych sprawach.

Prawo rodzinne i spadkowe
Kancelaria Radcy Prawnego prowadzi sprawy zakresu prawa rodzinnego i spadkowego.
Zakres usług obejmuje m.in. :
Prawo nieruchomości
Kancelaria Radcy Prawnego współpracuje z biurami nieruchomości oraz notariuszami, co zapewnia klientowi możliwość skorzystania z kompleksowej obsługi w zakresie spraw związanych z nieruchomościami.
Kancelaria oferuję obsługę Biura Nieruchomości jak firmy zarządzającej nieruchomościami oraz podmiotów zajmujących się obrotem nieruchomościami.