kontakt z kancelarią 

Telefon: +48 503 161 341 

 Adres e-mail: michal.dymek@onet.pl

Kancelaria ustala zasady wynagrodzenia i współpracy indywidualnie z klientem.
 
Proponowane  formy współpracy i rozliczeń:
 
- rozliczenie miesięczne – ryczałtowe, którego wysokość jest uzależniona od zakresu pomocy prawnej zlecanej przez Klienta;

- rozliczenie godzinowe – ryczałtowe ze stałym wynagrodzeniem miesięcznym oraz dodatkowo indywidualnie;

- uzgodnione wynagrodzenie w konkretnych sprawach, zlecanych przez Klienta;

- wynagrodzenie stałe uzgadniane indywidualnie za prowadzenie poszczególnych spraw;

Design by: www.diablodesign.eu